Scouting Zeddam nieuwsbrief:
Een voorjaar vol avonturen

Nummer 11, 18 april 2017

Beste scouts, beste ouders

Dit voorjaar gaan de speltakken spannende activiteiten doen. Zo gaat er een groepje scouts naar de LSW, gaan we actief werven voor nieuwe leiding en bestuursleden en hebben de welpen een Sint-Joriskamp. 

Ook wordt er al vooruit gekeken naar de zomer met de zomerkampen als hoogtepunt. Houd ons in de gaten!

Volg je ons al op Facebook en Instagram?

- De redactie
Maria, Christa en Jan

Info

Met onder andere:
 • Het bestuur stelt zich voor
 • RSW
 • iScout
 • en meer..

Volg ons ook op social media

Facebook
Website
YouTube
Instagram

Evenementen

Leidingweekend 2017: Expeditie Montferland

Op zaterdag 25 maart om 13:00u begon voor 27 leiding en kaderleden Expeditie Montferland. Dit 24 uur durende spektakel was het traditionele leidingweekend dat om het jaar plaatsvindt. De leiding werd in vier teams opgedeeld en moesten tegen elkaar de strijd opnemen om het beste survivalteam van Scouting Zeddam te worden. 

Onze kennis werd goed getest met opdrachten en we maakten een lange fietstocht door Zeddam en omgeving. 's Avonds hebben we de nieuw aangeschafte Dutch Ovens uitgebreid getest en er een heerlijke primitieve maaltijd mee gemaakt. We hebben er tot in de late uurtjes van nagenoten.

Het was een geslaagd weekend voor alle leiding met vooral heel veel gezelligheid. De winnaars waren The Endurance Athletes (foto).

iScout, een foto-impressie

Op zaterdagavond 4 maart hebben 25 leiding en kaderleden van Scouting Zeddam, Scouting Groessen en Scouting Graaf Otto uit Doetinchem mee gedaan met de iScout. We zijn op de 40ste plaats geëindigd van de 380 deelnemers! Hieronder een sfeerimpressie:
boekhoofden
touwbrug
houdbare auto
vreemde valuta

De RSW van winnende patrouille 27!

Op 7,8 en 9 april waren er weer de regionale Scoutingwedstrijden en ook Zeddam was er weer bij met twee patrouilles. Beiden zijn in de top 10 geëindigd met een 9-e en een 2-e plaats!

Het thema dit jaar was Inside Out en de subkampen waren Hoop, Geluk en Blij. Vrijdag hebben we alles opgebouwd en hebben we alles uitgelegd gekregen. Zaterdag begon de RSW echt en het begon zoals gewoonlijk met de hike. Wij vonden de hike erg makkelijk en kort, maar omdat ze er bonusopdrachten in hadden gestopt werd het wel wat moeilijker en langer. Na de hike begonnen we met koken en we hadden zelf een lekkere salade als voorgerecht en brownies als nagerecht meegenomen. Ook hadden we twee zelfgebakken cakes meegenomen om de jury mee om te kopen (het heeft gewerkt!). Het hoofgerecht kregen we en het was pasta. Het eten was goed gelukt en viel ook bij de jury in de smaak. Na het afwassen moesten de patrouilles zich verdelen in drie groepen, één voor de mensen die de bonte avond hadden voorbereid en twee voor de patrouilles die dat niet hadden gedaan. Die kregen een andere opdracht.
Wij hadden de bonte avond wel voorbereid en we gingen ook door naar de grote bonte avond. Daarna gingen we het avondspel doen, het spel was een vorm van Mastermind. We hadden alleen te weinig tijd, we kregen het spel niet af. De hele avond was ook uitgelopen, dus werd de bonte avond verplaatst naar zondag middag. Zondag hadden we het ochtendspel, het was zoals met elke RSW een ruilspel. De bedoeling was 5 emoties krijgen, wij hadden aan het einde van het spel 8 van de 10 punten. Na de lunch in het subkamp gingen we alles weer afbreken, ook dat ging erg snel en zonder problemen. De jury ging ons terrein goedkeuren en toen waren we klaar. Aan het eind van de middag hadden we onze bonte avond act nog gedaan en toen kwam de prijsuitreiking. Subkamp geel had de subkamp prijs gewonnen. En zelf waren we 2de! Daar waren we natuurlijk erg blij mee en nu hebben we met Pinksteren de landelijke Scoutingwedstrijden (LSW)!

- Guus van patrouille 27, de Bli-je

Bericht van het bestuur

Scouting is nog op zoek naar een bestuurslid en ook naar nieuwe leid(st)ers.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor een nieuwe voorzitter. Wij nemen aan dat onze oproep u wel aan het denken heeft gezet. Om u dat laatste duwtje te geven, herhalen wij deze oproep. Wij maken het ook wat gemakkelijker voor u om zich aan te melden; wij vragen dit keer geen kandidaten voor één specifieke functie, maar u kunt zich aanmelden voor de rol van voorzitter, secretaris of algemeen bestuurslid.

Ook zijn wij op zoek naar leid(st)ers voor de speltakken. Vooral voor de welpen (dat is de leeftijdsgroep van 7 – 11 jaar) kunnen we extra leiding goed gebruiken maar ook voor de andere speltakken kunt u zich aanmelden. We zouden graag zien dat er onder de aanmeldingen ook een aantal dames zitten, dit om het evenwicht tussen de mannen en de vrouwen in de leidingteams te borgen.
U vindt het toch ook belangrijk dat Scouting St Oswaldus leuke activiteiten voor de kinderen blijft organiseren? Wij nodigen u uit om daar actief aan mee te werken. Geef een beetje van je vrije tijd en stap voor een paar jaar in het bestuur van Scouting of sluit je aan bij de leiding en maak deel uit van een leuk team dat de kinderen een leuke tijd bezorgt. We vragen geen ervaring en we vragen geen Scouting-achtergrond.

Wil je meer weten? Dat kan natuurlijk door de leiding te vragen maar u kunt ook altijd bellen met iemand van het bestuur:  
 • Henk van Spil 06- 30 50 94 82
 • Frank Weijers 06- 21 68 75 62
 • Robert Giesen 06- 29 14 44 62
 • Inge Berendsen 06- 40 99 04 14
 • Coen Ariens 06- 46 79 07 59
Trouwens, kijk ook eens op onze website: www.scoutingzeddam.nl

Acties

NLdoet verslag

Ook dit jaar heeft Scouting Zeddam weer meegedaan met NLdoet op 11 maart jl.
Er lag weer een flinke klussenlijst, want ondanks het feit dat de bouwcommissie nog steeds iedere week bezig is met allerlei klussen ( respekt hiervoor!), en dat de leiding tegenwoordig beurtelings met hun speltakteam elke twee maanden schoonmaakt, blijft er altijd een heleboel te doen in en om de Blokhut.

Het was mooi weer deze zaterdag, en van de leiding waren er een heleboel op komen dagen om te helpen, sommigen zelfs rondom de opkomsten heen.

Gelukkig waren er ook een aantal ouders gekomen zodat er behoorlijk wat werk gedaan kon worden. Er zijn mooie klussen geklaard zoals het leggen van een elektriciteitskabel, het snoeien van het terrein, plinten zetten op de zolder, schilderen van deuren en kasten, bestrating aanleggen voor de opslag, opruimen van rommel en het spic en span maken van de Blokhut. De beverruimte is flink onder handen genomen, zelfs de balken zijn allemaal gestoft. Ook zijn de vloeren in de ruimtes beneden met de boenmachine geboend.
Er was voor koffie met cake en een lekkere lunch gezorgd en al met al was het een mooie dag.
Namens Scouting Zeddam willen we iedereen bedanken die zich met NLdoet ingezet heeft!

Rabobank Clubkas Campagne

Help Scouting om samen doelen te bereiken.

Scouting Zeddam doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Graafschap.
Leden van Rabobank Graafschap kunnen van 7 april t/m 21 april 2017 vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Dit jaar stelt de bank een bedrag van €150.000! beschikbaar. Deze stemmen zijn dus geld waard. Na afloop van de stemperiode wordt dit bedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een vereniging heeft gekregen, hoe hoger de bijdrage. U steunt ons toch ook?
 

Hoe kunt u stemmen? 

Het is voor Scouting Zeddam belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van nieuw spelmateriaal. Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden helpen door op ons te stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
 
Leden van de Rabobank ontvangen deze week via de post een stemkaart met mail hun stemcode en de link naar de stemsite.


Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/graafschap/
 
Help onze club en beslis mee van 7 t/m 21 april 2017!
 
Alvast bedankt voor uw steun!

Wie is toch het bestuur van Scouting Zeddam?

Voor een heleboel ouders zal het misschien niet duidelijk zijn hoe de organisatie van Scouting Zeddam in elkaar zit wat betreft het bestuurlijke deel.
Bij Scouting Zeddam is het hoogste besluit orgaan de Groepsraad. Hierin zitten:
 • Alle leden van het groepsbestuur
 • De leidinggevenden van de speltakken, die worden vertegenwoordigd door de teamleider.
 • De overige personen die een functie binnen de groepsvereniging vervullen. (de  Blokhutverhuurder, Blokhutbeheerder, activiteitenbegeleider, PR team)
 • Eén ouderafgevaardigde per speltak.
Voor de dagelijkse gang van zaken is er een groepsbestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter
( Henk van Spil ) , secretaris ( Robert Giesen) , penningmeester ( Frank Weijers),
groepsbegeleider ( Inge Berendsen) en een algemeen lid ( Coen Ariens )
Deze samenstelling verandert uiteraard, een bestuurder wordt gekozen voor 3 jaar ( en kan daarna herkozen worden).
 
Met het groepsbestuur hebben we voor deze nieuwsbrief een interview gehad.
 
Wat ons opvalt is de diversiteit binnen het bestuur; er zitten twintigers, dertigers en veertigers in, een student, twee personen met een druk gezin, twee vrijgezellen, allemaal met een drukke baan en/ of studie, maar wat ze allemaal gemeen hebben is de betrokkenheid bij Scouting Zeddam. Vier van de vijf leden zijn als klein bevertje of welpje bij Scouting Zeddam gekomen en hebben een lange tijd van jeugdlid en leiding achter de rug en zijn uiteindelijk in het bestuur gekomen. Henk, de voorzitter, is er 3 jaar geleden bijgekomen omdat zijn kinderen bij de Scouting zitten en  “elke ouder zou een tijdje iets voor de club van zijn of haar kinderen moeten doen”.

De Groepsraad bepaalt wat er gebeurt binnen de vereniging, het bestuur probeert er invulling aan te geven binnen de dagelijkse gang van zaken en bewaakt de grenzen.

Het groepsbestuur:

Henk woont in Zeddam, woont samen en heeft 2 kinderen. Hij heeft het erg leuk gevonden om voorzitter te zijn, maar stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij is een doener en is ook actief in de bouwcommissie. Hij vindt het belangrijk om ook zichtbaar te zijn binnen de vereniging, dat is de laatste jaren al beter geworden, mensen zijn meer bekend met het bestuur.
Als voorzitter vertegenwoordigt hij de vereniging en belegt en leidt de groepsraad- en bestuursvergaderingen, zorgt dat de diverse personen binnen de vereniging zich aan afspraken houden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de groep.

Robert als secretaris is al bij Scouting Zeddam vanaf zijn 7-e jaar, heeft alle speltakken doorlopen, is daarna in de leiding gegaan en is momenteel ook nog bij de explorers als begeleiding. Hij woont in Azewijn en is vrijgezel. De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat waaronder o.a. het notuleren van de  vergaderingen, de ledenadministratie en het archief vallen. Robert is nu 6 jaar secretaris en heeft gesolliciteerd naar de functie van voorzitter omdat dat hem een logisch en leuk vervolg lijkt.

Frank woont ook in Zeddam, is ook al vanaf zijn 8-e jaar bij Scouting Zeddam en “woont bijna in de Blokhut”. Hij heeft al vele taken gehad binnen de vereniging, zit nu ook in de bouwcommissie en is sinds 4 jaar penningmeester in het bestuur. Als penningmeester is hij verantwoordelijk voor het financiële beheer van de groep.

Inge als groepsbegeleider begeleidt stafleden van de diverse speltakken in hun functioneren. De groepsbegeleider zorgt voor werving, juiste opvang en begeleiding van nieuwe stafleden. Ze heeft gesprekken met iedereen binnen de leiding en helpt met eventuele problemen als dat nodig is. Ze heeft een druk leven in Kilder, waar ze 2 kleine kinderen, een man en een, nog gedeeltelijk te verbouwen, woonhuis heeft. Voor de leiding had ze geen tijd meer, maar omdat ze nog heel graag iets bij wil dragen was het bestuur, en later de functie van groepsbegeleider, een logische stap.

Coen is student in Enschede, woont in Deventer en naast zijn studie is hij politiek actief en komt regelmatig naar Zeddam voor vergaderingen en andere Scouting activiteiten. Ook hij is al als bever bij Scouting Zeddam gekomen en heeft in het leidingteam bij de bevers en de scouts gezeten. Ook zit Coen in het PR team, waar hij bij wil dragen aan het uitdragen van een positief beeld van de Scouting. Als algemeen lid denkt hij mee in het bestuur en springt bij waar nodig is.

Wat maakt een bestuurder?

Ze zijn het er over eens dat je voor een functie binnen het bestuur niet persé een verleden bij de Scouting hoeft te hebben, maar het is wel handig als je al wat van de ins en outs kent.
Elk van deze vijf mensen is enthousiast over Scouting Zeddam en hoopt een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de vereniging en met name van onze kinderen.
Scouting is voor iedereen, voor elk kind is er wel iets te doen waar hij of zij goed in is. Dit gebeurt bij Scouting door een omgeving te bieden waarbij kinderen spelenderwijs in groepsverband nieuwe dingen leren volgens een doorlopende leerlijn afgestemd op de leeftijd van het kind.

Allemaal hebben ze een brede vriendengroep binnen Scouting Zeddam opgebouwd door de jaren heen. Binnen onze Scoutingvereniging zijn er een heleboel mensen al jaren actief en kennen de meesten elkaar al van kind af. “Het moment dat ik de Blokhut binnen loop en meteen het zelfde vertrouwde gevoel heb wat ik altijd al heb gehad. En wanneer je aan het vergaderen bent,  dat de herinneringen van toen ik zelf jeugdlid was weer terug komen”.
Ook de Scout-In draagt bij aan een gevoel van het samen doen, deze activiteit is voor leiding en het bestuur , er zijn daarbij meerdere workshops te doen en ’s avonds is er feest. ( “de workshops zijn eigenlijk opvulling in afwachting van het feest ;-)”)

Iedereen binnen dit bestuur is het erover eens dat het leukste binnen het bestuur is dat ze samen proberen iets leuks te bereiken en de vereniging hierdoor misschien nog iets mooier kunnen maken . Minder leuk is het als niet iedereen er de schouders onder zet, en de kritiek die soms vanaf de zijlijn komt. Een enkele keer wil de groepsraad ook niet instemmen met een standpunt van het bestuur waardoor dingen niet lopen zoals ze het graag zouden zien.
Zoals gebruikelijk met onze interviews hebben we ook voor het bestuur de vraag van de vorige geïnterviewde: hoe kan Scouting Zeddam ervoor zorgen dat zij wel een “stoer” image blijft houden waar lekker gestoeid, geklommen, geklauterd, gebouwd etc kan worden, want dat is wat Scouting juist zo leuk maakt.


Het imago van Scouting

Het imago van Scouting mag best stoer blijven maar moet ook  sociaal zijn. Het is wel zaak dat ook Scouting met de tijd meegaat. Als dit de tijd is van computers en mobiele telefoons, dan moet Scouting daarop inspelen door met bv. de hikes gps te gebruiken i.p.v. het oude kompas en om bv. het internet te gaan gebruiken bij bepaalde opdrachten. De regels hoeven niet zo strak meer als vroeger, toen er nog veel strengere kledingvoorschriften golden en veel meer regels. Het beschermende karakter van vroeger mag ook wel iets minder.

Omdat de vergadering begint maken we een einde aan het prettige gesprek met deze groep betrokken en actieve mensen en we hopen dat ze nog lang bij Scouting Zeddam te zien en te horen zullen zijn.

Agenda

Rabobank Clubkas Campagne

7 - 21 april | iedereen

Sint-Joriskamp welpen

28 - 30 april | welpen

Sint-Jorisdag

29 april | iedereen

Dodenherdenking

4 mei | scouts, explorers en kaderleden

Overnachting scouts

12 - 13 mei | scouts

Jungleweekend welpen

17 - 18 juni | welpen
Facebook
Website
YouTube
Instagram
Deze nieuwsbrief is voor alle leden, ouders/verzorgers en belangstellenden van Scouting Zeddam. 
Iedereen, ingeschreven lid of ouder/verzorger van een (oud)lid, krijgt deze nieuwsbrief toegezonden. Afmelden kan eenvoudig via de link onderaan iedere nieuwsbrief.
 
Aanleveren van kopij is mogelijk door te reageren op 

Scouting Sint Oswaldusgroep Zeddam

Gegevens wijzigen of uitschrijven

Vind ons op social media:

color facebook 128   color youtube 128   color instagram 128

LJU logo Vierkant hout CMYK

Zomaar een foto uit het fotoalbum

Welpen weekendkamp 2017 (1)